K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  KONTROLE

  KONTROLE

  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112,poz.1198, z późn. zm.).

  2015

  Protokół z kontroli  przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach w terminie 23.11.2015  na stronie  http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/374/2711GOK_13-01-2016_13-47-15.pdf

   

  2016

  Protokół Kontroli przeprowadzonej przez  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Starogardzie gdańskim, Nr 25/MSR/16

  Protokół z kontroli  wewnetrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  dnia 24.11.2016 przez zespół z urzedu Gminy Kaliska- Protokół 

  2017

   Protokół Kontroli przeprowadzonej przez  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Starogardzie gdańskim - nr  115 MSR17 z dnia 07.09.2017

  Protokół z kontroli  wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  dnia 24.10.2017 przez zespół z Urzędu Gminy Kaliska- Protokół

   

  2018

    Protokół Kontroli przeprowadzonej przez  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Starogardzie gdańskim -119 MSR  2018 z dnia 21.09.2018- PROTOKÓŁ 

  Protokół z kontroli  wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  dnia 12.10.2018  przez zespół z Urzędu Gminy Kaliska - PROTOKÓŁ

  2019

  Protokół z kontroli  problemowej  przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  dnia 24.06.2019  przez członków Komisji Rewizyjnej Gminy Kaliska - PROTOKÓŁ

  Protokół z kontroli  wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  dnia 29.10.2019  przez zespół z Urzędu Gminy Kaliska - PROTOKÓŁ

   

  2020 

  Protokół z kontroli  wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  dnia 14.10.2020  przez zespół z Urzędu Gminy Kaliska - Protokół

  2021

  Oświadczenie

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach oświadcza, że składnik majątku ruchomego w postaci 9 krzeseł z obiciem, usunięty ze świetlicy wiejskiej w Kaliskach w grudniu 2019 został protokolarnie uznany przez Komisję Inwentaryzacyjną za składnik majątku ruchomego GOK nienadający się do naprawy i przeznaczony do fizycznej likwidacji przez zniszczenie.

  Składnik majątku wynosił 0 zł.

  W dniu 13.12.2019 r. Komisja Inwentaryzacyjna powołana na podstawie Zarządzenia Nr 46/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej pozostawiła składnik majątku
  w postaci 9 krzeseł z obiciem do fizycznej likwidacji poprzez zniszczenie.

  Do pobrania:

   

  Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu  4.03.2021  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach na podstawie Zarządzenia nr 35/2021 Wójta Gminy Kaliska z dnia 01.03.2021roku .

  Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu  4.03.2021  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach- protokół

  Informacje i zastrzeżenia do protokołu z kontroli- pismo

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 17.03.2021
  Podpisał: Mirosława Borucka
  Dokument z dnia: 17.03.2021
  Dokument oglądany razy: 21994
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach