K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  Ogłoszenia/zapytania ofertowe

  ogłoszenia


  rok 2018 

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na Dostawę, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego wraz  z zewnętrznym układem samoczynnego załączania rezerwy (SZR) do siedziby Zamawiającego

  zapytanie /pliki/2018/zapytanie ofertowe zakup agregatu 24.09.2018.pdf

  ZAŁĄCZNIKI

  Załącznik nr 1: Formularz oferty- zał.

  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych -zał.

  Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków  w postępowaniu -zał.

  Załącznik nr 4: Oświadczenie, wykaz robót-zał.

  Załącznik nr 5: Skan projektu  wykonawczego, (w tym parametrów agregatu) - zał.


   

  2019 ROK 

   

  06.02.2019

  ZAPYTANIE OFERTOWE  na  zakup, dostawę, posadowienie, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na istniejącym fundamencie  na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Kaliskach z układem  samoczynnego załączania rezerwy -SZR .

  ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 1: Formularz oferty-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 2: Oświadczenie, wykaz dostaw-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 3: Oświadczenie, wykaz osób-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 4: Projekt budowalny-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 5: Obmiar-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 6: Projekt umowy-ZAŁĄCZNIK

   

  Informacja o ofertach, które wpłynęły wraz z informacją o unieważnieniu postępowania- informacja

  19.02.2019

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE  na  zakup, dostawę, posadowienie, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego na istniejącym fundamencie  na zewnątrz budynku Gminnego Ośrodka  Kultury w Kaliskach z układem  samoczynnego załączania rezerwy -SZR .

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 1: Formularz oferty-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 2: Oświadczenie, wykaz dostaw-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 3: Oświadczenie, wykaz osób-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 4: Projekt budowalny-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 5: Obmiar-ZAŁĄCZNIK

  Załącznik nr 6: Projekt umowy-ZAŁĄCZNIK

  odpowiedzi na pytania - informacja 

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY- informacja 

  rok 2020 

   Zapytanie ofertowe dot. usługi polegającej na  kompleksowej realizacji obsługi technicznej wraz z transportem tj. dostawie,  montażu (demontażu) i obsługi sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz zapewnienie multimediów  imprezy plenerowej pn. „Dni Kalisk – Lato na Kociewiu”  w dniu 25 lipca 2020 roku  w Kaliskach, w tym  nagłośnienie i oświetlenie, wymagania dot. sceny wg riderów  artystów występujących podczas imprezy

  zapytanie  - Technika - Dni Kalisk 2020

  Załącznik nr 1: Formularz oferty

  Załącznik nr 2: Oświadczenie, wykaz imprez 

  protokół  i wybór oferty - Protokół z oceny ofert z dnia 3.02.2020 roku.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 04.02.2020
  Podpisał: Mirosława Borucka
  Dokument z dnia: 04.02.2020
  Dokument oglądany razy: 13551
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach