K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2015

  1. Zarządzenie Nr 01/2015   Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 5 stycznia  2015 r. w sprawie   wprowadzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  na 2015 rok
  2. Zarządzenie Nr 02/2015  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2015 rok
  3. Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliska z dnia  15 stycznia 2015 r. w sprawie  wysokości  czynszu za najem pomieszczeń  Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
  4. Zarządzenie Nr 4/2015  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 15 stycznia 2015 w sprawie ustalenia  dni wolnych od pracy  w 2015 roku
  5. Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie  wprowadzenia   Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach  oraz zasad płatności za zajęcia cykliczne i wysokości odpłatności
  6. Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 15 stycznia 2015 r w sprawie  przyjęcia  regulaminu  konkursu plastycznego pt. „ DOBRE ANIOŁY „
  7. Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 15.01.2015r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa  oraz instrukcji zarządzania systemem  informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w  Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  8. Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 15 stycznia 2015 r w sprawie  wprowadzenia   zasad bezpiecznego użytkowania butli z gazem lpg
  9. Zarządzenie Nr 8 /2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 15 stycznia 2015 r w sprawie przyjęcia  Regulaminu wyjazdu do kina/ teatru/ muzeum/ opery
  10. Zarządzenie  Nr 10  /2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  30.01.2015 roku w  sprawie  wprowadzenia  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  na rok  2015
  11. Zarządzenie Nr 11 /2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 02.02.2015r r. w sprawie  powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (środków trwałych i wyposażenia) w  Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  12. Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 24.02.2015r. w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach  oraz powołania komisji
  13. Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 24.02.2015r. w sprawie  przyjęcia  regulaminu  konkursu plastycznego pt. „NAJPIĘKNIEJSZA  PISANKA  WIELKANOCNA„
  14. Zarządzenie nr  14/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 24.02.2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla zadania  pn.„Dom Kultury+ Kaliskie  Inicjatywy lokalne 2015”, część I
  15. Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 13.03. 2015r. w sprawie  przyjęcia  regulaminu  konkursu plastycznego pt. „MOJA ULUBIONA BAŚŃ HANSA  CHRISTIANA ANDERSENA „
  16. Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  24.03.2015 r. w  sprawie  wprowadzenia  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury   w Kaliskach  na rok  2015.
  17. Zarządzenie Nr 17/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 01.04.2015r.w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Kaliskach
  18. Zarządzenie Nr 18/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 01.04.2015r. w sprawie  powołania  zespołu diagnozującego
  19. Zarządzenie Nr 19/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  14.04.2015 r. w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  na rok  2015
  20. Zarządzenie Nr 20/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  20.04.2015 r. w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   na rok  2015
  21. Zarządzenie Nr 21/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 20.04.2015r. w sprawie   powołania komisji konkursowej / kapituły   lokalnej
  22. Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  22.05.2015 r. w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   na rok  2015
  23. Zarządzenie Nr 23/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 22.05.2015r. w sprawie  przyjęcia  Regulaminu konkursu - Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015
  24. Zarządzenie Nr 24 /2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 10.06.2015r. w sprawie  przyjęcia  regulaminu  Imprezy Rekreacyjno – Sportowej-Letnie rozgrywki w boule o Puchar Wójta Gminy Kaliska-LATO 2015 roku
  25. Zarządzenie Nr 24a/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 10.06.2015r. w sprawie  powołania komisji do spraw  przekazania kasy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  26. Zarządzenie Nr 25/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 17.06.2015r. w sprawie   wprowadzenia regulaminu pracy komisji/ kapituły  oceny  wniosków
  27. Zarządzenie Nr 26/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 17.06.2015r. w sprawie   wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  28. Zarządzenie Nr 27/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 17.06. 2015r. w sprawie   zmian godzin pracy  w  okresie letnim w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  29. Zarządzenie Nr 28/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  15.07.2015 r. w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   na rok  2015
  30. Zarządzenie Nr 29/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 15.07.2015r.w sprawie  wprowadzenia zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach
  31. Zarządzenie Nr 30/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 17.07.2015r.w sprawie wprowadzenia regulaminu  imprezy Dni Kalisk - Lato Na Kociewiu
  32. Zarządzenie Nr 31/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 17.07.2015r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu  loterii fantowej pt. „Dni Kalisk- Lato na Kociewiu - loteria fantowa 2015”
  33. Zarządzenie Nr 32/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 17.07.2015 r. w sprawie powołania komisji  działania  loterii oraz wprowadzenia regulaminu  działania komisji loterii  pt. „Dni Kalisk- Lato na Kociewiu - loteria fantowa 2015”
  34. Zarządzenie Nr 33/2015  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 17.07.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  konkursu wiedzy o Gminie Kaliska 
  35. Zarządzenie nr  34/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  31.07.2015 r. w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  na rok  2015
  36. Zarządzenie nr  35/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 31.07.2015r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla zadania  „Dom Kultury+ Kaliskie Inicjatywy lokalne 2015, część II”
  37. Zarządzenie Nr 36/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 31.07.2015r. w sprawie wprowadzenia zasad obywania i rozliczania podróży służbowych  krajowych i zagranicznych oraz  rozliczania kosztów używania  do celów służbowych pojazdów nie będących własnością pracodawcy  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach

  38. Zarządzenie Nr 37/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 19.08. 2015r. w sprawie  przyjęcia  Regulaminu wycieczki krajowej i zagranicznej
  39. Zarządzenie Nr 38/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 19.08.2015r. w sprawie  powołania komisji do spraw  przekazania kasy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  40. Zarządzenie Nr 39/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 19.08.2015r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 17/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 01.04.2015r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością  Gminnego  Ośrodka  Kultury w Kaliskach 
  41. Zarządzenie Nr 40 /2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 08.09.2015r. w sprawie  wprowadzenia   Regulaminu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach  oraz zasad płatności za zajęcia  i wysokości odpłatności  
  42. Zarządzenie Nr 41/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 23.09.2015r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej   
  43. Zarządzenie Nr 42/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach Z dnia 23.09.2015r. w sprawie  przyjęcia  regulaminu  konkursu plastycznego pt. „Ulubieni bohaterowie naszych lektur„ oraz powołania komisji konkursowej 
  44. Zarządzenie Nr 43/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 08.10.2015 w sprawie  przeprowadzenia selekcji księgozbioru i powołania komisji   
  45. Zarządzenie Nr 44/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 14.10.2015r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach 
  46. Zarządzenie Nr 45/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 14.10.2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu TURNIEJU SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA GMINY KALISKA 2015
  47. Zarządzenie Nr 46/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 29.10.2015r. w sprawie  przyjęcia  regulaminu  konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza Kartka Świąteczna„ oraz powołania komisji konkursowej    
  48. Zarządzenie Nr 47/2015  Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  10.11.2015 roku w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  na rok  2015 
  49. Zarządzenie Nr 48/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 4.12.2015r. w sprawie wprowadzenia procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Kaliskach 
  50. Zarządzenie Nr 49/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 04.12.2015r. w sprawie  przystąpienia do stowarzyszenia – Lokalna  Grupa Działania  Chata Kociewia
  51. Zarządzenie Nr 50/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 04.12.2015r. w sprawie:  powołania zespołu zadaniowego do opracowania identyfikacji i oceny ryzyka w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach    
  52. Zarządzenie Nr 51/2015  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 15.12.2015r. w sprawie:  wprowadzenia  regulaminu wynagradzania pracowników  zatrudnionych  w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
  53. Zarządzenie Nr 52/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach  z dnia 15.12.2015r. w sprawie:   zmian Regulaminu Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach     
  54. Zarządzenie Nr 53/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach z dnia 15 grudnia 2015 w sprawie   wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach                                   
  55. Zarządzenie   Nr 54/2015 Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury  w  Kaliskach z  dnia  15.12.2015 roku w  sprawie  zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach   na rok  2015

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 25.02.2016
  Podpisał: Mirosława Borucka
  Dokument z dnia: 25.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1010
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach