K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach | gok.kaliska.pl
BIP.gov.pl

  DANE NIEUDOSTĘPNIONE

  DOSTĘP DO DANYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH

  Udostępnianie informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej  zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) następuje poprzez:

   

  • umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach,
  • na wniosek zainteresowanego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  Wniosek należy:
  • złożyć w  biurze  Gminnego Ośrodka Kultury w Kaliskach ,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres: gok@gok.kaliska.pl
  • przesłać przesyłką pocztową na adres:   Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach,  ul. Długa 18,   83-260 Kalisa
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Mirosława Borucka
  Publikacja dnia: 21.09.2016
  Podpisał: Mirosława Borucka
  Dokument z dnia: 21.09.2016
  Dokument oglądany razy: 623
Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach